เรื่องร้องเรียน

ติดต่อเราได้ที่

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต)

อาคารกิตติวัฒนา ชั้น 6 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ติดต่อ

คุณไพลิน สุยะใหม่  

ธุรการ ภาควิชาฯ

 

 ร้องเรียนหน่วยงานได้ที่   

กด ... drwaipoj@gmail.com

รศ.นพ.ไวพจน์ จันทร์วิเมลือง  หัวหน้าภาควิชาฯ โทร 02-9269834