งานมุฑิตาจิตอาจารย์เมธาวี และต้อนรับแพทย์ประจำบ้านรุ่นที่ 8

วันที่ 30 มิ.ย. 2561