โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาหัวข้อ “การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระบบเวสติบูลาร์” บรรยายโดย พญ. ธิดาพร ไตรรัตนสุวรรณ

วันที่ 12 ก.ค. 2561