กิจกรรมรับน้องแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 22 -23 ก.ค. 2560