เปิดหอผู้ป่วยใน โสต ศอ นาสิก และทัตกรรม

วันที่ 18 ธ.ค. 2560