กิจกรรมรับน้องแพทย์ประจำบ้านประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14-15 ก.ค. 2561