คณะผู้บริหาร และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ร่วมกันนำแจกันดอกไม้ ทูลเกล้าฯ ถวาย พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี