ติดต่อหน่วยงาน

งานคลังและพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปุทมธานี 12120

E-mail: Accmedtu503@gmail.com

เบอร์ติดต่องาน

หัวหน้างาน (คุณหทัยรัตน์) : 02-926-9685 

หน่วยบัญชี (คุณพรรณิภา,คุณเกศรา): 02-926-9683 

หน่วยงบประมาณ (คุณรุ่งทิพย์,คุณภาวรรณ) : 02-926-9682 

หน่วยการเงิน 

  • (คุณอารีณัฎฐ์,คุณศิริพร) : 02-926-9683 

  • (คุณโชคชัย,คุณชวิศา,คุณธนิดดา) : 02-926-9689 

หน่วยพัสดุ

  • (คุณสุพัตรา, คุณอรทัย) : 02-926-9691-2, 02-926-9009 

โทรสาร 02-926-9690