อนุสาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

hand
  1. รศ.นพ.สัญญาณ เนียมปุก
  2. รศ.นพ.ธนพงษ์ ไวทยะวิญญู
  3. ผศ.นพ.ชินกาจ บุญญสิริกูล

 

การผ่าตัดทางมือและจุลศัลยกรรม (Hand and Microsurgery) ของภาควิชา ได้พัฒนาการศึกษาวิจัย ควบคู่กับการดูแลรักษาผู้ป่วยทางมือ การพัฒนาวิธีการผ่าตัดทางมือที่ทันสมัย  การคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญเช่น “TU Metacarpal Interlocking Nail (MCLN)” รศ.นพ. สัญญาณ เนียมปุก ได้คิดค้น Interlocking nail สำหรับยึดกระดูก metacarpal bones โดยมีการศึกษาทางกายวิภาคและชีวกลศาสตร์ จนกระทั่งพัฒนาเป็น implant ที่ใช้ในผู้ป่วยจริง

ทางอนุสาขามีเทคนิคการผ่าตัดที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับ ได้แก่ การผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือโดยการส่องกล้อง การผ่าตัดพังผืดทับเส้นประสาทบริเวณฝ่ามือโดยการส่องกล้องพร้อมการย้ายเส้นเอ็นช่วยการเคลื่อนไหวนิ้วหัวแม่มือ การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือในทุกพยาธิสภาพ เช่น การซ่อมแซมหมอนรองกระดูกข้อมือ การผ่าตัดส่องกล้องข้อมือที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อช่วยจัด แก้ไข ช่วยใส่กระดูกเสริมและยึดกระดูกข้อมือที่หัก รวมทั้งได้มีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวางแผนก่อนการผ่าตัด เช่น การสร้างแบบจำลองก่อนการผ่าตัดแก้ไขกระดูกที่ผิดรูปบริเวณข้อมือ และข้อศอก เป็นต้น