ติดต่อเรา

ที่อยู่

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์

(66)2-926-9775

Email

orthopaedics@tu.ac.th

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาควิชา หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความถึงเรา