อนุสาขาการผ่าตัดโรคทางกระดูกสันหลัง

spine
  1. ศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ (อาจารย์ที่ปรึกษา)
  2. ผศ.พ.ต.ต.นพ.ธงชัย สุนทราภา
  3. รศ.นพ.รัฐฤกษ์ อรุณากูร
  4. รศ.นพ. กู้พงษ์ ศิริบำรุงวงศ์

 

อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง รับปรึกษาและผ่าตัดรักษาครอบคลุมในทุกแง่มุมของภาวะความผิดปกติของทางกระดูกสันหลัง อาทิเช่น ความเสื่อมของกระดูกสันหลัง  อุบัติเหตุทางกระดูกสันหลัง  เนื้องอกของกระดูกสันหลัง โดยศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ เป็นผู้บุกเบิกในการผ่าตัดเข้ากระดูกสันหลังบั้นเอวทางด้านหน้าเป็นคนแรกๆในประเทศไทย

ปัจจุบันหน่วยกระดูกสันหลัง มีการรักษาโรคทางกระดูกสันหลังที่หลากหลายมากขึ้น ตั้งแต่การผ่าตัดแบบเปิดหรือการผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็ก ผ่านกล้อง เพื่อแก้ไขภาวะการกดทับเส้นประสาท การใส่โลหะยึดตรึงกระดูกเพื่อแก้ไขภาวะข้อหลวมหรือความผิดรูป รวมถึงการทำหัตถการแบบไม่ผ่าตัดเช่น การฉีดยาสเตอรอยด์เข้าโพรงเส้นประสาทเพื่อระงับความปวด เป็นต้น