อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกในเด็ก

pediatrics

ผศ.นพ.เจน จิตะพันธ์กุล ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยกระดูกและข้อในเด็กมายาวนาน อาจารย์รับปรึกษาและดูแลความผิดปกติของกระดูกในเด็กตั้งแต่แรกคลอด ดูแลการบาดเจ็บ ความผิดปกติของการเจริญของแขนขาในเด็ก