วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพเพื่อประชาชน (Thammasat emergency medicine for the people)

พันธกิจ

  1. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาาชีพเวชกรรมสาขาเวขศาสตร์ฉุกเฉินของแพทยสภา
  2. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินให้เหมาะสมกับความต้องการแพทย์ฉุกเฉินในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย
  3. ผลิตแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณสมบัติเป็นแพทย์นักวิจัย
https://spi.uinmataram.ac.id/wp-includes/-/obat-aborsi/
http://mmt.its.ac.id/wp-content/uploads/obat-aborsi/
https://bunton-adipala.cilacapkab.go.id/wp-content/-/cytotec/
https://bunton-adipala.cilacapkab.go.id/wp-content/-/perangsang-wanita/
https://feb.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/
https://fai.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/
https://fikes.uhamka.ac.id/wp-content/languages/plugins/cytotec/