ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญาและปณิธาน

ระบบธรรมาภิบาลของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

มีระบบบริหารที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

มีการปฏิบัติต่อบุคลาการโดยเสมอภาคกัน

มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยเท่าเทียมกัน

https://spi.uinmataram.ac.id/wp-includes/-/obat-aborsi/
http://mmt.its.ac.id/wp-content/uploads/obat-aborsi/
https://bunton-adipala.cilacapkab.go.id/wp-content/-/cytotec/
https://bunton-adipala.cilacapkab.go.id/wp-content/-/perangsang-wanita/
https://feb.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2022/02/
https://fai.uhamka.ac.id/wp-content/uploads/2023/03/
https://fikes.uhamka.ac.id/wp-content/languages/plugins/cytotec/