ติดต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Department of Internal Emergency

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Emetgency, Thammasat University

Call us on

โทรศัพท์ +66(2) 926-9316

Come find us at

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารกิตติวัฒนา ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99/209 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Department of Internal Emergency, Faculty of Emetgency, Thammasat University
99/209 Moo 18 Paholyotin Road, Amphur Klongluang, Pathumthani, 12120, Thailand

ธุรการสาขา คุณพรสวรรค์ รักยิ้ม (โอ๋)

Email us at

Email : eptu2005@tu.ac.th

Copyright © 2019. All rights reserved.