ติดต่อ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
Department of Internal Emergency

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Faculty of Emetgency, Thammasat University

Call us on

โทรศัพท์ +66(2) 926-9316
โทรสาร +66(2) 926-9485

Come find us at

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน อาคารกิตติวัฒนา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 99/209 หมู่ 18 ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

Department of Internal Emergency, Faculty of Emetgency, Thammasat University 99/209 Moo 18 Paholyotin Road, Amphur Klongluang, Pathumthani, 12120, Thailand

ธุรการสาขา คุณพรสวรรค์ รักยิ้ม (โอ๋)

Email us at
LinksLinks2