ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานบริการการศึกษา

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2926-9694-7
โทรสาร 0-2926-9676
Line id : mededtu
FACEBOOK : facebook.com/mededtu งานทะเบียนและหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มธ.