คลินิกสุขภาพจิต

คลินิกสุขภาพจิต Mental Health Clinic

 

บริการผู้ป่วย Patient Service

จิตเวชทั่วไป (General)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. (ปิดรับบัตร 11.00 น.)

*ผู้ป่วยใหม่ต้องผ่านการตรวจจากแผนกเวชศาสตร์ทั่วไปก่อนจึงจะสามารถนัดพบจิตแพทย์ได้

จิตเวชเด็กและวัยรุ่น (Child & Adolescence)

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. (ปิดรับบัตร 11.00 น.)

สถานที่ : คลินิกสุขภาพจิต ชั้น 1 อาคารมรว.สุวพรรณฯ (ใกล้บันไดเลื่อน)

 

ตารางแพทย์ออกตรวจ (ในเวลาราชการ) OPD Schedule

*เช้า 9.00-12.00น. / บ่าย 13.00-16.00น. เช้าปิดรับบัตร 11.00น. บ่ายปิดรับบัตร 15.00น.

UPDATE 1 ก.ย.62

วัน

เช้า

บ่าย

จันทร์ ดร.นพ.ธนู
รศ.นพ.ตะวันชัย
พศ.พญ.วินิทรา
พญ.พัสวี
รศ.พญ.วินิทรา
อังคาร พญ.ชมกร
พญ.วีร์วะรินทร์
พญ.พัสวี
พญ.รุจิรา
พญ.ติรยา (จิตเวชเด็ก)
พุธ ผศ.พญ.ลำพู
รศ.ดร.นพ.ธรรมนาถ
ผศ.ดร.นพ.ไพรัตน์ (จิตเวชเด็ก)
คลินิกรักษ์สมอง พญ.มุทิตา (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
พฤหัสบดี ผศ.พญ.ลำพู
พญ.ติรยา (จิตเวชเด็ก)
พญ.วีร์วะรินทร์
คลินิกรักษ์สมอง รศ.ดร.นพ.ธรรมนาถ (สัปดาห์ที่ 1,3,5)
ศุกร์ พญ.มุทิตา
พญ.ชมกร
พญ.รุจิรา
ผศ.ดร.นพ.ไพรัตน์ (จิตเวชเด็ก)

 

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (VIP Clinic) (16.30 – 19.30 น.) >>คลิกที่นี่<<

 

ติดต่อสอบถาม/เลื่อนนัด Contact

โทร : 02-926-9899