• คณะกรรมการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ.

  มอบเงินบริจาคจำนวน 80,814.25 บาท
  เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

  เพื่อสนับสนุนการศร้างศูนย์ไตเทียม

  ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์

  คณะแพทยศาสตร์ มธ.

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

  วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563
  ณ คณะแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการตอบปัญหาแพทยศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ ๑๖

  วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ รอบคัดเลือก (ออนไลน์)

  วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ รอบตัดสิน

  ณ คณะแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป
 • พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

  วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓

  ณ คณะแพทยศาสตร์

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการพิธีมอบเสื้อกาวน์สร้างเสริมประสบการณ์ชั้นคลินิก และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563

  วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป
 • งานกิจการนักศึกษา

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เกี่ยวกับหน่วยงาน

ภาพกิจกรรมและโครงการ

ภาพกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new **ประชาสัมพันธ์น้องๆนักศึกษาทุกท่านค่ะ เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะแพทยศาสตร์” ผู้นำแบบไหน ??? ที่ท่านต้องการ “

ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์มธ.ศูนย์รังสิต**
 
 
1.เพื่อให้กรรมการสรรหาชี้แจงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของคณะแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะการบริหารงานภายในคณะ อาทิ
– สภาพปัญหาการบริหารงานภายในปัจจุบัน
– เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
– เสนอแนะทิศทางของคณะในอนาคต
– เสนอคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์
 
Cr TH: http://med.tu.ac.th/webmed/
Cr Eng: https://www.med-thammasat.org/
 
#MOVEMedTU
#30YrMedTU
#30ปีแพทย์ธรรมศาสตร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new**ประกาศนักศึกษาที่ไปนำเสนอผลงาน หรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหากได้รับรางวัลโปรดแจ้งที่งานกิจการนักศึกษานะคะ**

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new**ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกท่านที่สนใจค่ะ**

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new#ขอประชาสัมพันธ์
โหลดกันยัง? TU GREATS App! แอปสำหรับชาวธรรมศาสตร์
.
TU GREATS App ที่จะคอยแจ้งเตือนทุกกิจกรรม ทำให้น้อง ๆ ตามทันทุก Event ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และที่สำคัญมาก ๆ น้อง ๆ ยังสามารถเช็กห้อง เช็กตารางเรียน หรือแม้ดาวน์โหลดชีทเรียนได้เสร็จสรรพในที่เดียว และจะเช็กเกรดก็ได้
.
มาอัปเกรดชีวิตมหาวิทยาลัย ให้เกรทกว่าเดิมกันที่ TU GREATS App นะคะ
.
ดาวน์โหลดได้แล้วที่
Apple Store : https://apps.apple.com/th/app/tu-greats/id1524814887
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new ****ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา****

“ทุนมูลนิธิคุณแม่จิตนา ธนาลงกรณ์”
ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข
ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563
ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประกาศ รับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รอบที่ 3
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.2563 ถึงวันที่ 23 ก.ค.2563
รายละเอียดการสมัครตามลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ

แบบฟอร์มของรอบที่ 3
ภาคปกติ: docs.google.com/forms/d/16ReYLBDiUveodzrhvUXMZwkJqDMsCboapa7zg3bNOJY

ภาคพิเศษ/บัณฑิตศึกษา: docs.google.com/forms/d/1hdxctHyRA6lHM63lp9_ywCdXOstPaMD9SyTAOj9XzGQ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new ประกาศขยายเวลารับสมัคร “ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม” ของนิสิต/นักศึกษา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคกลาง ขอเชิญชวน นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม สมัครเข้าร่วม โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟู ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID19 สำหรับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เช่น กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ชาวไร่ชาวสวนที่เดือนร้อน ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ผู้ตกงาน รวมถึงนวัตกรรมทางสุขภาพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นต้น

สิทธิ์ที่ผู้ส่งใบสมัครได้รับ มีดังนี้

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมกับการพัฒนา (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรม)

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 10 ทีม ทางโครงการมีทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรม และ เงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/open?id=1y5adQcO7APasntWExd_kWvExzZP5NUPF

นำส่งใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTeAOLN8MnK8sAmAYpX-2skg7bsWYaBcrBJveMEcFm9bIG_A/viewform?vc=0&c=0&w=1

ติดตามรายละเอียดข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ เพจ Social Innovation Driving Unit-PSDS TU
https://web.facebook.com/Social-Innovation-Driving-Unit-PSDS-TU-100267505007305

#SIDPSDSTU
#โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new**ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาทุกท่านค่ะ เนื่องด้วยคณะแพทย์ ได้ทำการปรับปรุงบริเวณหน้าห้อง SDL ชั้น 1 อาคาร คุณากร (คณะแพทย์) เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดอันตราย ในบริเวณดังกล่าว จึงขอให้นักศึกษา งดใช้ห้อง SDL ชั้น 1 อาคาร คุณากร (คณะแพทย์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้คณะแพทย์จะอำนวยความสะดวก โดยการเปิดห้องสมาคมศิษย์เก่า บริเวณ ชั้น 1 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ที่จะเข้าไปอ่านหนังสือ หรือเข้าไปทำรายงาน งานกิจการนักศึกษาได้ทำการเปิดสิทธิ์ใช้บัตรในการสแกนประตูอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้น จนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ**

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new ประชาสัมพันธ์ น้องๆนักศึกษา และชาวคณะแพทย์ทุกๆท่านนะคะ เสื้อครบรอบ​ 30​ ปี​ คณะ​แพทยศาสตร์​
Lot.ใหม่​ สีสันสวยสดใส​ ไฉไลกว่าเดิม​ ราคา​เพียง 299 บาทมาพร้อมกับกระเป๋าแฟชั่น​ 2​ รูปแบบ​ ที่ทุกคนจะต้องมี​
โดย​ กระเป๋า​ผ้าสายยาว​ ราคา​เพียง 200​ บาท
และกระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง ราคาเพียง​ 180 บาท​
#มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเพื่อสนับสนุนและเฉลิมฉลองการครบรอบ30ปีคณะแพทยศาสตร์ของเราทุกคนค่ะ
#สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์ !!! ขอความร่วมมือ นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน งดการใช้ห้อง SDL และทางขึ้นอาคารด้านลิฟท์ตัวที่ 1,4 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุงเสร็จ และเพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ นะคะ ขอบคุณค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new**ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทุนช่วยเหลือ รอบที่2 สำหรับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสมัครขอรับทุนช่วยเหลือได้ตามรายละเอียดประกาศนี้ ส่งใบสมัครออนไลน์ตาม QR Cord นี้ได้เลยนะคะ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new**ประกาศ** ขอเชิญชวน นักศึกษาแพทย์ (TP/EP) และแพทย์แผนไทยประยุกต์   ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย “การจัดการความเครียดในช่วงสถานะการณ์ COVID-19”    ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตาม QR Code ได้เลยค่ะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new**ประกาศ**สำหรับนักศึกษาคณะแพทย์ที่จะขอยืมอุปกรณ์ และขอทุนอุดหนุการซื้ออุปกรณ์เพื่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์สามารถสมัคร/ยื่นคำร้องผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ*ดูรายละเอียด คุณสมบัติ หลักฐานให้ละเอียด ก่อนสมัครนะคะ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นะคะ

 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new**ประกาศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  **

         

 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new**ประกาศน้องๆนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากห้อง  24/7 LEARNING AREA  ณ บริเวณชั้นลอยหอพักแพทย์ ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้บริการได้ ทั้งนี้หากเปิดใช้บริการได้จะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ**
 •  ประชาสัมพันธ์ !!! นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2020 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom B ชั้น 23 Centara Grand CentralWorld Bankok สามารถลงทะเบียนสมัครได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (รับสมัครจำนวนจำกัดสถาบันละ 15 คน)โดยให้ตัวแทนรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกลับมาที่งานกิจ ชั้น3 คณะแพทย์ภายในวันที่ 20 ธันวาคม2562 หากมีข้อสงสัยสามารถติต่อคุณอ่อนภักดิ์ คุ้มครอง 02-9269701 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ นะคะ ขอบคุณค่ะ)

                                                                               

โครงการที่กำลังจะจัดขึ้น

ตารางกิจกรรม