LinksLinks2
 • งานกิจการนักศึกษา

  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เกี่ยวกับหน่วยงาน
 • โครงการแข่งขันกีฬาเข็มสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

  ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 5 – 7 มกราคม 2567
  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งที่ 2/2566

  ดำเนินโครงการวันที่ 15 – 19 มกราคม 2567
  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการแนะแนวเลือกหน่วยงานชดใช้ทุนสำหรับผู้ปกครองและนักศึกษาแพทย์

  ดำเนินโครงการวันที่ 20 มกราคม 2567
  ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการดนตรีสะพานดาว 2566

  ดำเนินโครงการวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
  ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป
 • โครงการกีฬาศูนย์สุขศาสตร์

  วันที่ 8 – 11 กุมภาพันธ์ 2567
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  คลิกเพื่อดูรูป

ภาพกิจกรรมและโครงการ

ภาพกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newแจ้งประกาศผลการคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2567

 • สามารถดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแพทย์พี่เลี้ยงในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2567 ได้ที่เอกสารประกอบในลิงค์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อขอพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์ การแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฎิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 (รอบที่ 2)

 • ด่วน ประชาสัมพันธ์ การแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฎิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2566 (รอบที่ 2) รายชื่อตามลิงค์ด้านล่าง
  ให้แสดงความจำนงผ่านระบบจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเว็บไซต์ https://service-hrops.moph.go.th/rbm/page/login ในรอบที่ 2 ได้เพียง 1 แห่ง เท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ได้ในลิงค์ด้านล่าง https://shorturl.asia/Oc7Qg

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประกาศการแต่งกายของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2567

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโครงการเยาวชนฯ ประจำปี 2567

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปี 2567 รพ.ขอนแก่น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประกาศ เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์ปฏิบัติ ตามที่ นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคน ได้แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานผ่านระบบจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2566 นั้น ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯที่แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่หน่วยบริการในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโครงการทั่วไป (จับสลาก) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ ในการนี้ จึงขอให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ดำเนินการดังนี้ 1.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ ให้ครบถ้วนและปฏิบัติให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็ปไซต์กองบริการทรัพยากรบุคคล ที่ https://moph.cc/Med_Moph67 ตั้งแต่วันที่ 13-18 ธันวาคม 2566 โดยเปิดระบบรับสัมครวันที่13 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. และปิดระบบรับสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ประชาสัมพันธ์ หารเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2567

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ประจำปีการ 2567 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปี 2567

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง โรงพยาบาลอุดรธานี ประจำปี 2567

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newขอเชิญร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างประเทศที่สนใจศึกษาต่อด้านแพทยศาสตร์บัญฑิตและศัลยแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ ประจำบ้าน เครือข่าย โรงพยาบาลปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2567

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2567 ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newขอแจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 การแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) งานกิจการนักศึกษา จึงขอให้นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 โปรดดำเนินการดังนี้

ประชาสัมพันธ์เชิยชวนเข้าร่วมวิจัยผ่านสื่อสัมพันธ์ออนไลน์และป้ายประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 เพื่อเป็นแพทย์ใช้ทุน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สมควรได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญชดใช้ทุนเพื่อมารับราชการ ปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน (แพทย์ผู้ให้สัญญา) ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญชวนเข้าร่วมประกวดโครงการสร้างเสริมสุขภาพภายใต้โครงการพัฒนาศักภาพนิสิตนักศึกษาแพทย์(Bootcamp 2023)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาคณะแพทย์ พ.ศ.2565

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประกาศ…ขอให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯที่มีคุณสมบัติครบ (ได้รับปริญญาในสาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต และใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา) ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566 ให้แสดงความจำนงเลือกปฏิบัติงานชดใช้ทุนและส่งใบแสดงความจำนงฯ ให้สถาบันการศึกษา เพื่อประทับตรามหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2566 (รายละเอียดในประกาศ)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์…การแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฎิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 (รอบที่ 3 ) เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 เท่านั้น 

๑. ขอให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข ๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมทั้งคู่มือการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒-๖ อย่างละเอียด

๒. ขอให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รายชื่อตามเอกสารแนบหมายเลข๑ แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนผ่านระบบจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ https://service-hrops.moph.go.th/rbm/page/login ในรอบที่ ๓ ได้เพียง ๑ แห่ง เท่านั้น หรือแสดงความประสงค์ชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ทั้งนี้ ให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคน พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มใบแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ จำนวน ๑ ชุด

๓. ส่งงานกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวันอังคารที่  ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖  สำหรับนักศึกษาแพทย์โครงการ (CPIRD และODOD) ได้ดำเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

       รายละเอียดดังนี้

ประชาสัมพันธ์…การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่เข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฎิบัติการ

 ตามรายชื่อและรายละเอียดดังนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newขอแจ้งการประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบที่ 1 รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์…การแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฎิบัติงานชดใช้ทุน สำหรับนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2565 (รอบที่ 2 ) เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เท่านั้น 

๑. ขอให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคน (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๑ ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมทั้งคู่มือการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ อย่างละเอียดรอบคอบ

๒. ขอให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคน (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ ๑ แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนผ่านระบบจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ ได้ตั้งแต่ วันที่ ๔-๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ https://service-hrops.moph.go.th/rbm/page/login ในรอบที่ ๒  ได้เพียง ๑ แห่ง เท่านั้น หรือแสดงความประสงค์ชดใช้ค่าปรับแทนการปฏิบัติงานชดใช้ทุน ทั้งนี้ ให้นักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ทุกคน พิมพ์เอกสารแบบฟอร์มใบแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ จำนวน ๑ ชุด ส่งงานกิจการนักศึกษา ชั้น ๓ อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ภายในวันอังคารที่  ๑๐  มกราคม ๒๕๖๖

       ตามรายชื่อและรายละเอียดดังนี้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์…การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์..เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสำหรับผู้ที่แสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่หน่วยงานบริการในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโครงการทั่วไป (จับฉลาก) ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาแพทย์ตามรายชื่อ   ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือก และให้ดำเนินการกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์กองบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ https://moph.cc/Med_Moph66 ตั้งแต่วันที่ ๔ – ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕  โดยเปิดรับสมัครวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. และปิดระบบรับสมัครวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๓๐ น.

ไฟล์เอกสารที่แนบมาด้วย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new01.ขอประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทุกท่าน ขอให้ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ และทำรายการเข้าทดลองแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนผ่านระบบจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ ได้ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2565 ในเวลา 09.00-16.30 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน และให้ศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ พร้อมทั้งอ่านคู่มือการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ออนไลน์ที่
ลิงค์รายละเอียดหลักเกณฑ์และคู่มือการแสดงความจำนงเข้าปฎิบัติงานชดใช้ทุน      : https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACrj6k0CgBGUvP8&id=551B77D4069C4D88%21262&cid=551B77D4069C4D88
ลิงค์รายละเอียดขั้นตอนสำหรับนักศึกาษาแพทย์ กสพท. และนักศึกษาแพทย์ภาคภาษาอังกฤษ      : 20220921_133542_002-

ลิงค์ระบบจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯออนไลน์     :  https://service-hrops.moph.go.th/rbm/page/login

01.ประกาศผลการตัดสินการให้โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมและดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new1.ขอส่งประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพสำหรับนักศึกษาแพทย์  ณ ห้องออกกำลังกาย คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารราชสุดา ชั้น 1 โดยเปิดให้บริการเวลา 12.00 – 20.00 น. จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ และอย่าลืมทำตามกติกาการเข้าใช้ด้วยนะคะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newการอนุมัติผลคัดเลือกและตัวบุคคลนักศึกษาแทย์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 รอบพิเศษ 1 และผลการจัดสรรจำนวนนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รอบพิเศษ2

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newผลการจัดสรรจำนวนนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  ครั้งที่ 2 ทุกท่าน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์ ประกันอุบัติเหตุนักศึกษาธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

(บริษัทเมืองไทยประกันภัย)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new01..ประชาสัมพันธ์นักศึกษา โครงการฯเชิญชวนนักศึกษาเป็นอาสาสมัครวิจัย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new05.ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 เชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2564-2565

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new04.ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เรื่อง รับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการปฎิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการฝึกอบรม พ.ศ.2565 ในรอบที่ 2

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new03.ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new02.ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงรอบ 2 ประจำปี 2564 โรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราช

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new01.ประชาสัมพันธ์ การอนุมัติผลคัดเลือกและตัวบุคคลนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 และผลการจัดสรรจำนวนนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญารอบที่ 2

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new01.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาลัยมหิดล

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new01ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ศูนย์แพทยสาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.อุตรดิตถ์ ประจำการศึกษา 2564 รอบ 2

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new1.การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ-ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่1)

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new2.ประชาสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 เรื่องการรับสมัครแพทย์ใช้ทุน (รอบ2) ประจำปี2565 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new03.แจ้งเปิดรับสมัครทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new02..ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา การสมัคร Innovation Showcase ในการประชุมนานาชาติด้านการวิจัยของนักศึกษาแพทย์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new01.ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564 โรงพยาบาลขอนแก่น รอบที่ 1 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newขออนุญาติประชาสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ เรื่องการรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงโครงการผลิดแพทย์เพื่อปวงประชา ประจำปีการศึกษา 2564

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์…สำหรับนักศึกษาทุกท่าน โอกาสครั้งสำคัญ ที่ไม่ควรพลาด !! เฟ้นหาสุดยอดไวรัลคลิปวิดีโอ X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4
(sparkle)(sparkle)ขอเรียนเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัลคลิปวิดีโอ จาก 6 โจทย์ชั้นนำระดับประเทศ กับ “ X Campus Ads Idea Contest ครั้งที่ 4 ”
ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท !!
(red check mark)เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 1 – 30 กันยายน 2564
(red check mark)ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.x-campuscontest.com/
(phone)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายรัฐพงศ์ ประสาทเงิน (เจเล่) 02-661-7750 # 217
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์ นักศึกษาทุกท่าน .
การให้สิทธิการรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุ
คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

https://www.dropbox.com/s/tc0yyqaexe1tsb8/1.%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%82.pdf?dl=0

ประกาศ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวีฯ เรื่องการรับสมัครแพทย์ใช้ทุนและแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 2565

คลิ๊กลิงค์ด้านล่าง

https://www.dropbox.com/s/g97l4nry0hnrl0h/2.%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%9E.%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%AF%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1.pdf?dl=0

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน

ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564
นักศึกษาศึกษารายละเอียด ได้ที่ https://tu.ac.th/covidrefundโดยจะเปิดระบบลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564
สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว จะได้รับเงินคืน (โดยจะคืนเงินเมื่อหน่วยงานภาครัฐแจ้งขั้นตอนการคืนเงินที่มหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตาม) ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงิน จะชำระเงินด้วยจำนวนเงินหลังหักส่วนลด

————
ทำไมต้องลงทะเบียน
.
เนื่องจากเงินที่มาจากรัฐบาลเป็นโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ทำให้จำเป็นจะต้องยืนยันสิทธิ์ เพื่อจะมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์ ทั้งนี้ การดำเนินการอาจล่าช้า หากไม่เข้ามาดำเนินการ ภายในวันที่ 16-20 สิงหาคม 2564 โดยจะถือว่าไม่ขอใช้สิทธิ์ลดหย่อนจากทางภาครัฐและมหาวิทยาลัย

#Thammasat

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new01.ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาปพทย์ชั้นปีที่6 เรื่องการรับสมัคร แพทย์ชดใช้ทุน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newTHAMMASAT ORIENTATION 2021
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
วันเสาร์ ที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 เป็นต้นไป
พบกันที่ Facebook page : ธรรมศาสตร์สุดสุด
______________________
เพื่อนใหม่ทุกคนจะได้พบกับกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกคนเข้าสู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบอัดแน่น จัดเต็มอย่างแน่นอน

https://www.facebook.com/171644200161546/posts/820009521991674/?d=n

#TU87
#WelcomeTU87
#ThammasatOrientation2021
#Thammasat2021wearetheFUTURE

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน new สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 นะคะ 

The Timeline Thammasat in our time Series
ชุดนี้จะมีทั้งหมด 10 EP. ถ้าหากเพื่อนใหม่ รหัส 64
รับชม 7 – 10 EP. และทำการเช็คอินผ่าน QR Code
จะมีสิทธิลุ้นรับของขวัญพิเศษต้อนรับเพื่อนใหม่อย่าง IPad พร้อมปากกา อุปกรณ์แชร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมแพกเกจ และของขวัญอื่น ๆ อีกมากมายค่ะ จะออนแอร์ในช่วงวันที่ 2 – 6 สิงหาคมนี้ทางเพจธรรมศาสตร์สุดสุดค่ะ
“The Timeline | THAMMASAT in our time”
87 ปี. . .ธรรมศาสตร์ที่ (ไม่) เปลี่ยนไป
2 – 6 สิงหาคมนี้…เตรียมพบกับเรื่องราวของธรรมศาสตร์ผ่านมุมมองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในหลายบทบาท หลายแง่มุม นับตั้งแต่สถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อปี 2477 และกลายเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เป็นหมุดหมายของเหตุการณ์สำคัญในสังคมไทยมาหลายเหตุการณ์ ขยายพื้นที่จัดการศึกษาจากท่าพระจันทร์ไปยังศูนย์รังสิต ศูนย์พัทยา และศูนย์ลำปาง รวมทั้งผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นพลังของสังคมในทุกสาขาอาชีพ ไทม์ไลน์ของธรรมศาสตร์นับแต่เริ่มต้นจวบจนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้จาก…”คนธรรมศาสตร์” ที่จะมาบอก “เล่าเรื่องธรรมศาสตร์” กันค่ะ
มาร่วมย้อนไทม์ไลน์ธรรมศาสตร์จากวันวานจนถึงวันนี้ #87ปีธรรมศาสตร์ กันนะคะ. . .แล้วพบกันนะคะ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอน newประชาสัมพันธ์นักศึกษาแพทย์ เพื่อร่วมทำจิตอาสา Home isolation  พื้นที่คูคต สามารสมัครได้ที่  https://line.me/ti/g2/Sjryikhj-5g1lPsQOCJ8Ng?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกท่าน

นักศึกษาที่ชำระค่าหอพักสำหรับภาคเรียน 1/2564 แล้ว หากมีความประสงค์ยกเลิกห้องพักและขอรับเงินคืน
โปรดแจ้งความประสงค์ที่ psm.tu.ac.th/dc
 
นักศึกษาที่แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
จะได้รับคืน ค่าห้องพัก ค่าน้ำประปา และเงินประกัน เต็มจำนวน
 
นักศึกษาที่ความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2564
จะได้รับคืน ค่าห้องพักและค่าน้ำประปาของเดือนที่ยังไม่ถึง และได้รับยกเว้นการริบเงินประกันเนื่องจากพักไม่ครบสัญญา
 
สำนักงานจะคืนเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่นักศึกษาแจ้งไว้ภายใน 30 วัน
 
เมื่อนักศึกษาต้องการกลับเข้าอยู่หอพัก โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่าน Line@ : @baantuofficial หรือ Chat ของ Facebook Page เพื่อปรับปรุงข้อมูลก่อน แล้วจึงสมัครใหม่ที่ psm.tu.ac.th/register

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกท่านค่ะ

What and when for booster covid vaccine?
ผศ ดร นพ สิระ นันทพิศาล
วันที่ 19/7/2564 12.15-13.15
การออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings นั้น
เรื่อง what and when to boost vaccine?
งานเทคโนฯ ขอแจ้งขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมดังต่อไปนี้
1. ติดตั้งโปรแกรม
– กรณีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็น Pc Microsoft หรือ Macให้ download และติดตั้งโปรแกรมจาก Link
– กรณีที่เป็น tablet-ipadให้อาจารย์ติดตั้งจาก AppStoreหรือจาก Linkดังนี้
2. เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จ และใกล้หรือถึงเวลาประชุม ให้ click จาก Link นี้ เพื่อเข้าร่วม
Meeting number:175 493 5616
Password:12345
จึงเรียนมาแจ้งเพื่อทราบ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษา Line @clb7298f

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์​ช่องทางการติดต่อ เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาคณะแพทย์ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติสำหรับนักศึกษาหรือบุคลากรธรรมศาสตร์ ที่ติดเชื้อ Covit-19 ค่ะ

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกท่าน…

นักศึกษารู้สึกเศร้า เหนื่อยล้า สิ้นหวัง ท้อแท้ เครียด วิตกกังวล
ควรทำดังต่อไปนี้ คลิกลิงค์ด้านล่างได้เลยค่ะ

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องการแต่งกายของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2564

ด้วยสภามหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการเปลี่ยนผ่านธรรมศาสตร์สู่มหาวิทยาลัยแห่งอนาคต โดยให้มีการสำรวจ ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา กำหนดแนวทาง ดังนั้น ในฐานะนักศึกษาซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยจึงขอความกรุณาท่าน ช่วยตอบคำถาม และให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยด้วย จะขอบคุณยิ่ง

* แบบสอบถามมีจำนวนรวม 13 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 5 นาที *
** ช่วงระยะเวลาในการสำรวจความคิดเห็น: 24 มิย – 9 กค 64 **

ขอส่ง link และ QR code “Thammasat Transformation Project: Stakeholder Survey – TU Students” มาพร้อมนี้ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMtL2SY7LfEdDyxIMKlOo1_Kf312qyzUBJo6S6OxkteeCMaA/viewform

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาทุกท่านค่ะ คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาแพทย์ศาสตร์ ร่วมเป็นจิตอาสาที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ และศูนย์ฉีดวัคซีนธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกท่านที่สนใจ ประกาศรับสมัคร กยศ. / กรอ. ประเภทต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

ประชาสัมพันธ์น้องๆนักศึกษาทุกท่าน..คำแนะนำการฉีดวัคซีน Covid19 ของAstraZenecaสำหรับนักศึกษาค่ะ

เรียน คณาจารย์ บุคลการ และนักศึกษาทุกท่าน
ด้วย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
Online Booster Courses เป็นอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom ทุกวันอังคาร พุธ พฤหัสบดี เวลา 18.00-20.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2564 ระยะเวลาอบรมทั้งหมด 30 ชั่วโมงต่อหลักสูตร หลักสูตรละ 2,500 บาท

1.รายละเอียด คลิ๊ก..

ขอประชาสัมพันธ์สำหรับทุกท่านที่สนใจค่ะ

สามารถลงทะเบียน ผ่าน QR Code ได้เลยนะคะ

ขออนุญาต​ประชาสััมพันธ์​นักศึกษาทุกท่าน… 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือนักศึกษากรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หากตรวจพบ สามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้รายละ 15,000 บาท
โดยใช้เอกสารดังนี้
แบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือฯ
หลักฐานแสดงการติดเชื้อไวรัส
สำเนาบัตรนักศึกษา
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสมุดบัญชี (ยกเว้น ธกส. ธอส. และ สอมธ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-5644440 – 59 ต่อ 1298-1299

#SATU

29 เมษายน : เลือกตั้งธรรมศาสตร์

นายกองค์การนักศึกษา
อุปนายกองค์การนักศึกษา
สมาชิกสภานักศึกษา
คณะกรรมการนักศึกษาคณะ (บางคณะ)
สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ที่ vote.sa.tu.ac.th
ในวันที่ 29 เมษายน 2564
เวลา 09.00 – 17.00 น.
ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ vote.sa.tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ติดตามวิธีการเลือกตั้งและวิสัยทัศน์ผู้สมัครได้ที่ https://www.facebook.com/1596705147019618/posts/4388611977828907/

ติดตามข้อมูลการเลือกตั้งได้ที่

29 เมษายน 2564 อย่าลืมมาเลือกตั้งกันนะครับ

นักศึกษา​ทุกท่านค่ะ เชิญชวนทุกท่านตรวจเช็คสุขภาพ​ใจในสภาวะวิกฤติ.

สัมพันธ์​นักศึกษาทุกท่านค่ะ

โครงการ COVID19 Call center
.
จากที่เมื่อวานได้พูดคร่าว ๆ เกี่ยวกับโครงการไปนะครับวันนี้จะมาเก็บ feedback กับ คนที่สนใจเป็นอาสานะครับ
.
เชิญชวนนิสิตนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการร่วมเป็นจิตอาสา เป็นผู้รับสายโทรศัพท์ ตอบคำถามเกี่ยวกับ COVID-19 กับสายด่วน 1668 โดยกรมการแพทย์
.
โดยต้องการแก้ไขปัญหาจำนวนคู่สายไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในเรื่อง “การตอบปัญหาข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับโรค COVID19” โดยเฉพาะ
.
กระทรวงอุดมศึกษาฯ และเครือข่ายกิจการนิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทย จึงอยากเชิญชวนนิสิตนักศึกษาแพทย์ มาร่วมนำร่องการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อดูความเป็นไปได้ในการขยายผลต่อไปหรือแก้ไขปัญหาในอนาคต
.
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจเข้าร่วมโครงการในลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ
.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5wyW3ZCPk9qNDfJi2aONjwTcLHAu1Necxq1n_daXYCq8eiw/viewform?usp=pp_url

เลื่อนจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์สร้างเสริมประสบการณ์ชั้นคลินิกและพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ถึงนศ. ทุกคณะที่สนใจ โอกาสต่อยอดธุรกิจ Startup ในฝันของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้พร้อมทีจะแข่งขันเข้าถึงแหล่งเงินทุน กับวิทยากรมืออาชีพและนักลงทุน (love)(love)

จับมือกันมาเป็นทีม แล้วมาสมัคร TU StartX II กัน (ม้า)(ม้า)
**เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
> เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี โท เอก หรือจบแล้วไม่เกิน 5 ปี
> มีสมาชิกในทีม จำนวน 3-5 คน
> มี Idea ธุรกิจแล้ว
คุณจะได้เรียนรู้และลงมือทำจริง ผ่านกระบวนการ Design Thinking, Business Plan, Pitching, BMC, MVP, UXUI พร้อมชิงเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท และประกาศณียบัตรจากโครงการตลอดจนสิทธิการเข้าร่วมแข่งขันต่อในระดับ Thailand League และเงินลงทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
(ธง)(ธง)โอกาสดี ๆ สำหรับ Startup รุ่นใหม่ …. มาร่วมท้าทายและสร้างสรรค์ไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ ร่วมกัน
(สมุด)(สมุด) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นไป จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 24.00 น. สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ลิงค์นี้ /https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUldeCspjovGdxy8eSlD6UJ7sRpj-f0wBIR?fbclid=IwAR2I8GJKbFE3yn2D9I8_XmKnaHT3WPf54NfG_QmI_DDGgu7xj7N7W212vX0

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ งานกิจการนักศึกษา สำหรับนักศึกษา และผู้ที่ต้องการติดต่อต่างๆค่ะ

**ประกาศนักศึกษาที่ไปนำเสนอผลงาน หรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหากได้รับรางวัลโปรดแจ้งที่งานกิจการนักศึกษานะคะ**

ประกาศนโนบายส่งเสริมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ พ.ศ.2564 

โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ !!! นักศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกท่าน นะคะ เรื่อง การรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปี 2564 จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ นะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน นักศึกษาแพทย์ทุกท่านด้วย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีนโยบาย “ส่งเสริมให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาตร์ปลอดบุหรี่ ” โดยขอแจ้งประกาศนโนบายส่งเสริมให้นักศึกษาแพทย์ธรรมศาสตร์ปลอดดบุหรี่ พ.ศ.2564 ประกาศคณะ เรื่องนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษา ไฟล์ประกอบ

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ร่วมกับ True together
ขอส่งต่อซิมการ์ด สนับสนุนการเรียนออนไลน์

สิทธิที่จะได้รับ ( ภายใน 1 เดือนแรก)
ฟรี เว็บไซต์สำหรับการศึกษากว่า 4,500 เว็บ
ฟรี เรียนออนไลน์ทางไกล DLTV ผ่านแอปทรูไอดี
ฟรี คุยงานกลุ่ม ประชุมออนไลน์ ผ่าน VLEARN
ฟรี โซเชียลไม่อั้น Facebook , Twitter , Line Intagram , Messenger , JOOX , Tiktok , True ID , FB Gaming
ฟรี เกมส์มันส์ๆ ROV , Freefire , Call of duty , Speed drifters
ฟรี Youtube 2 GB
ฟรี Internet 1 GB
ฟรี Wifi True ไม่จำกัด

สิทธิพิเศษเพิ่มเติม
เติมเงินสะสมครบ 100 บาท จะได้รับสิทธิของ 1 เดือนแรกทั้งหมดอีกครั้ง ระยะเวลา 1 เดือน / รับสิทธิ์ได้สูงสุดนาน 12 เดือน (รวมรวบแรก)
ประกัน COVID-19 คุ้มครอง 1 เดือน
สิทธิสมัครแพ็คเกจเสริมสุดคุ้ม โทรฟรีทุกเครือข่ายไม่อั้น 30 นาที/ครั้ง เน็ต 18 GB/เดือน หรือ แพ็คเกจอื่นๆ ในราคาสุดคุ้ม (ใช้ได้กับซิมเรียนที่บ้านเท่านั้น)

เฉพาะวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 -14.00 น. มีเจ้าหน้าที่จาก True มาบริการลงทะเบียนซิมให้ถึงที่
นักศึกษา มธ. ทุกคน สามารถมารับซิมได้ที่ ลานกิจกรรมคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้น 1 ศูนย์รังสิต
เตรียมบัตรประชาชนมา เพื่อใช้สำหรับลงทะเบียนซิมด้วยนะคะ

พิเศษ เฉพาะนักศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ศูนย์รังสิต ที่ไม่สะดวกมาในวัน-เวลาดังกล่าว ศูนย์ท่าพระจันทร์ และศูนย์ลำปาง
คณะฯ จะเปิดให้ลงทะเบียน จัดส่งซิมให้ถึงบ้านฟรี!
** รอประกาศในภายหลัง **

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องมาตรการและคำแนะนำ สำหรับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในช่วงที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดปทุมธานี วันที่ 16 กพ 64 2ฉบับ

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรม

“การจัดการขยะให้เป็นศูนย์” (Zero Waste Innivation Contes) เพื่อสร้างจิตสำนึกดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับทุกคน

เพราะปัญหาขยะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โดยเฉพาะชุมชนและเยาวชนเป็นแกนสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนในเรื่องนี้

การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ ๑ นักเรียน นิสิต นักศึกษา

ประเภทที่ ๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน หมู่บ้าน

อย่าลืม รีบส่งผลงานเข้าประกวดภายใน 15 มีนาคม 2564 นี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกติกาการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1uF3sHLZXYg5ufUuc6lXTklnX6Z-jpkXN

.

ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกท่าน…..

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รพ.อุตรดิตถ์

 ประชาสัมพันธ์น้องๆนักศึกษาทุกท่าน ข้อมูลการช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในช่วงโควิดได้ถูกรวบรวมไว้ที่หน้าเวปนี้นะคะ

(ข้อมูลที่รวบรวม ณ. วันที่ 11 มกราคม 64 – จะมีการเพิ่มเติมตามข้อมูลที่จะมีเพิ่มขึ้นมาค่ะ)

https://tu.ac.th/tustudentassist

ฝากประชาสัมพันธ์ ให้น้องๆนักศึกษามาร่วม เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต

**ขออนุญาติประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศลค่ะ**

**ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษาทุกท่านค่ะ**

**ประชาสัมพันธ์น้องๆนักศึกษาทุกท่านค่ะ เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสรรหา คณบดีคณะแพทยศาสตร์” ผู้นำแบบไหน ??? ที่ท่านต้องการ “

ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.  ณ ห้องสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์มธ.ศูนย์รังสิต**
 
 
1.เพื่อให้กรรมการสรรหาชี้แจงกระบวนการสรรหาตามข้อบังคับฯ
2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษาของคณะแสดงความคิดเห็น
ในประเด็นต่างๆ และเสนอแนะการบริหารงานภายในคณะ อาทิ
– สภาพปัญหาการบริหารงานภายในปัจจุบัน
– เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
– เสนอแนะทิศทางของคณะในอนาคต
– เสนอคุณสมบัติของคณบดีที่พึงประสงค์
 
Cr TH: http://med.tu.ac.th/webmed/
Cr Eng: https://www.med-thammasat.org/
 
#MOVEMedTU
#30YrMedTU
#30ปีแพทย์ธรรมศาสตร์

**ประกาศนักศึกษาที่ไปนำเสนอผลงาน หรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศหากได้รับรางวัลโปรดแจ้งที่งานกิจการนักศึกษานะคะ**

**ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นักศึกษาทุกท่านที่สนใจค่ะ**

#ขอประชาสัมพันธ์
โหลดกันยัง? TU GREATS App! แอปสำหรับชาวธรรมศาสตร์
.
TU GREATS App ที่จะคอยแจ้งเตือนทุกกิจกรรม ทำให้น้อง ๆ ตามทันทุก Event ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย และที่สำคัญมาก ๆ น้อง ๆ ยังสามารถเช็กห้อง เช็กตารางเรียน หรือแม้ดาวน์โหลดชีทเรียนได้เสร็จสรรพในที่เดียว และจะเช็กเกรดก็ได้
.
มาอัปเกรดชีวิตมหาวิทยาลัย ให้เกรทกว่าเดิมกันที่ TU GREATS App นะคะ
.
ดาวน์โหลดได้แล้วที่
Apple Store : https://apps.apple.com/th/app/tu-greats/id1524814887
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details…

****ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา****

“ทุนมูลนิธิคุณแม่จิตนา ธนาลงกรณ์”
ประจำปีการศึกษา 2563
นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดคุณสมบัติ เงื่อนไข
ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563
ส่งใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์

ประกาศ รับสมัครทุนช่วยเหลือนักศึกษา (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) รอบที่ 3
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย.2563 ถึงวันที่ 23 ก.ค.2563
รายละเอียดการสมัครตามลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ

แบบฟอร์มของรอบที่ 3
ภาคปกติ: docs.google.com/forms/d/16ReYLBDiUveodzrhvUXMZwkJqDMsCboapa7zg3bNOJY

ภาคพิเศษ/บัณฑิตศึกษา: docs.google.com/forms/d/1hdxctHyRA6lHM63lp9_ywCdXOstPaMD9SyTAOj9XzGQ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร “ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม” ของนิสิต/นักศึกษา ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคกลาง ขอเชิญชวน นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม สมัครเข้าร่วม โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟู ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID19 สำหรับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง เช่น กลุ่มประชากรที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ ชาวไร่ชาวสวนที่เดือนร้อน ผู้ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ผู้ตกงาน รวมถึงนวัตกรรมทางสุขภาพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เป็นต้น

สิทธิ์ที่ผู้ส่งใบสมัครได้รับ มีดังนี้

เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมกับการพัฒนา (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับเกียรติบัตรเมื่อผ่านการอบรม)

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ จำนวน 10 ทีม ทางโครงการมีทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรม และ เงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 350,000 บาท

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัคร
https://drive.google.com/open?id=1y5adQcO7APasntWExd_kWvExzZP5NUPF

นำส่งใบสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTeAOLN8MnK8sAmAYpX-2skg7bsWYaBcrBJveMEcFm9bIG_A/viewform?vc=0&c=0&w=1

ติดตามรายละเอียดข่าวสารต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ เพจ Social Innovation Driving Unit-PSDS TU
https://web.facebook.com/Social-Innovation-Driving-Unit-PSDS-TU-100267505007305

#SIDPSDSTU
#โครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคกลาง

**ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาทุกท่านค่ะ เนื่องด้วยคณะแพทย์ ได้ทำการปรับปรุงบริเวณหน้าห้อง SDL ชั้น 1 อาคาร คุณากร (คณะแพทย์) เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดอันตราย ในบริเวณดังกล่าว จึงขอให้นักศึกษา งดใช้ห้อง SDL ชั้น 1 อาคาร คุณากร (คณะแพทย์) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้คณะแพทย์จะอำนวยความสะดวก โดยการเปิดห้องสมาคมศิษย์เก่า บริเวณ ชั้น 1 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 ที่จะเข้าไปอ่านหนังสือ หรือเข้าไปทำรายงาน งานกิจการนักศึกษาได้ทำการเปิดสิทธิ์ใช้บัตรในการสแกนประตูอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถไปใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้น จนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ**

ประชาสัมพันธ์ น้องๆนักศึกษา และชาวคณะแพทย์ทุกๆท่านนะคะ เสื้อครบรอบ​ 30​ ปี​ คณะ​แพทยศาสตร์​
Lot.ใหม่​ สีสันสวยสดใส​ ไฉไลกว่าเดิม​ ราคา​เพียง 299 บาทมาพร้อมกับกระเป๋าแฟชั่น​ 2​ รูปแบบ​ ที่ทุกคนจะต้องมี​
โดย​ กระเป๋า​ผ้าสายยาว​ ราคา​เพียง 200​ บาท
และกระเป๋าผ้าช้อปปิ้ง ราคาเพียง​ 180 บาท​
#มาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะเพื่อสนับสนุนและเฉลิมฉลองการครบรอบ30ปีคณะแพทยศาสตร์ของเราทุกคนค่ะ
#สนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าตามช่องทางด้านล่างได้เลยค่ะ

ประชาสัมพันธ์ !!! ขอความร่วมมือ นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน งดการใช้ห้อง SDL และทางขึ้นอาคารด้านลิฟท์ตัวที่ 1,4 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงเดือน กรกฎาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีการดำเนินการปรับปรุงเสร็จ และเพื่อความปลอดภัยของคณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา ทุกท่าน รายละเอียดตามเอกสารแนบ นะคะ ขอบคุณค่ะ

**ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาทุนช่วยเหลือ รอบที่2 สำหรับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 สามารถสมัครขอรับทุนช่วยเหลือได้ตามรายละเอียดประกาศนี้ ส่งใบสมัครออนไลน์ตาม QR Cord นี้ได้เลยนะคะ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

**ประกาศ** ขอเชิญชวน นักศึกษาแพทย์ (TP/EP) และแพทย์แผนไทยประยุกต์   ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยาย “การจัดการความเครียดในช่วงสถานะการณ์ COVID-19”    ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมตาม QR Code ได้เลยค่ะ

**ประกาศ**สำหรับนักศึกษาคณะแพทย์ที่จะขอยืมอุปกรณ์ และขอทุนอุดหนุการซื้ออุปกรณ์เพื่อการเรียนผ่านระบบออนไลน์สามารถสมัคร/ยื่นคำร้องผ่าน QR Code ได้เลยค่ะ*ดูรายละเอียด คุณสมบัติ หลักฐานให้ละเอียด ก่อนสมัครนะคะ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นะคะ

 • **ประกาศพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  **

         

 • **ประกาศน้องๆนักศึกษาแพทย์ เนื่องจากห้อง  24/7 LEARNING AREA  ณ บริเวณชั้นลอยหอพักแพทย์ ปัจจุบันยังไม่สามารถเปิดใช้บริการได้ ทั้งนี้หากเปิดใช้บริการได้จะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ**
 •  ประชาสัมพันธ์ !!! นักศึกษาแพทย์ทุกท่าน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Prince Mahidol Award Youth Program Conference 2020 เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 ณ ห้อง World Ballroom B ชั้น 23 Centara Grand CentralWorld Bankok สามารถลงทะเบียนสมัครได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 (รับสมัครจำนวนจำกัดสถาบันละ 15 คน)โดยให้ตัวแทนรวบรวมรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกลับมาที่งานกิจ ชั้น3 คณะแพทย์ภายในวันที่ 20 ธันวาคม2562 หากมีข้อสงสัยสามารถติต่อคุณอ่อนภักดิ์ คุ้มครอง 02-9269701 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ นะคะ ขอบคุณค่ะ)

                                                                               

โครงการที่กำลังจะจัดขึ้น

ตารางกิจกรรม

sites: legal online sports betting best betting sites 2023 best betting sites Best Sports Betting Sites sports betting sites ladbrokes sports betting online sports betting top sports betting legal online sports betting american sports betting nj sports betting online sports betting uk best online sports betting legal sports betting online sports betting sites sports betting websites