คณะกรรมการนักศึกษา มอบเงินบริจาค

คณะกรรมการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์…