งานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปุทมธานี 12120

เบอร์โทร 02-926-9701  , 02-926-9686

E-Mail : studentaffairs.tu9701@gmail.com

FB : https://www.facebook.com/studentaffairmedtu/