คณะกรรมการนักศึกษา มอบเงินบริจาค

คณะกรรมการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มธ.
มอบเงินบริจาค เนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2561
จำนวน 76,000 บาทเพื่อสนับสนุนการสร้างศูนย์ไตเทียม ศูนย์แพทย์ปฐมภูมิและแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพยศาสตร์ มธ.