งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

SERVICE

+
Service
ศูนย์ปัญจา
+
Service
ศูนย์วิจัยสมุนไพรไทย

Service

 
  ศูนย์ปัญจา  
     
     
  ร้านขายผลิภัณฑ์สมุนไพร  
     
     
     
     
   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster