ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ประกาศคณะแพทยศาสตร์…

งานประชุมวิชาการ 9th Annual meeting of Pulmonary and Critical Care Medicine, Thammasat University Hospital PULMONARY EMERGENCY

 เปิดลงทะเบียนงานประชุมวิชาการ 9th…

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการพิจารณาผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน และได้เข้าร่วมโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 9

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการพิจารณาผ่านการประเมินระดับ…

Medicine in the Metaverse Era 2022  "The state of metaverse Challenges & Opportunities in Ophthalmic care"

Medicine in the Metaverse Era 2022  .  ภาควิชาจักษุวิทยา "The…

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ Ultrasound Workshop PROBLEM SOLVING TOOL FOR GENERAL PRACTITIONERS

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ…

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

📣ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนวิจัย…

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565

📣ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุการวิจัยคณะแพทยศาสตร์…