ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย การชี้แจงกรอบการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย การชี้แจงกรอบการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข…

งานวันสถาปนา ครบรอบ 33 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมงานวันสถาปนา…

ประชาสัมพันธ์ 5 วิธีตั้ง PASSWORD ให้ปลอดภัย

5 วิธีตั้ง PASSWORD ให้ปลอดภ…

M.SC. (Applied Biosciences) International Program

M.SC. (Applied Biosciences) International Program . The application…

Ph.D.(Applied Biosciences) International Program

Ph.D.(Applied Biosciences) International Program . The application…

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)…

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2566 (รอบที่ 2)

ประกาศเปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด…