งานประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ "Practical Points for Best Practitioners"
10-12 กรกฎาคม 2556
ณ ศูนย์อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ACADEMIC INFORMATION

+
Program
โครงสร้างหลักสูตร
+
Admission
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
+
Curriculum
รายละเอียดหลักสูตร
+
Academic Calendar
ปฏิทินการศึกษา
+
Course schedule and announcement
ตารางเรียนและประกาศต่างๆ

Program

 

Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine

   Master of Science Program in Applied Thai Traditional Medicine
   
 

Department of Applied Thai Traditional Medicine
Kunakron Building, Faculty of Medicine Thammasat University (Rangsit Campus)
99 Moo 18 Paholyotin Road, Klongluang Patumthani, THAILAND 12120
Phone: (66)2-926-9749,9751 Fax: (66)2-926-9749
E-mail: attm_tu@hotmail.com Website: www.med.tu.ac.th/attmedtu l Webmaster