ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

พิธีมอบเสื้อกาวน์ ประจำปีการศึกษา 2560

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1692409910813627.1…

โครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2560

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1670928629628422.1…

ต้อหิน ต้อเนื้อ แจกแว่นสายตาฟรี

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1668389286549023.1…

คณบดีพบบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1653502624704356.1…

แพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1653497258038226.1…