ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

amjam OPEN SUBMISSION FOR ARTICLE

📢 amjam OPEN SUBMISSION FOR ARTICLE 🔺Asian Medical Journal…

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนโนบายส่งเสริมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ พ.ศ.2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนโนบายส่งเสริมให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่…

แจ้งเปลี่ยนชื่อ วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร เปลี่ยนชื่อเป็น "ASIAN MEDICAL JOURNAL AND ALTERNATIVE MEDICINE"

แจ้งเปลี่ยนชื่อ วารสารธรรมศาสตร์เวชสาร เปลี่ยนชื่อเป็น "ASIAN…

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรม Human subjcct protection and ICH-GCP training ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรม Human…

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หน่วยโรคทางเดินอาหาร…

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม มธ. ปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม…

Sexology Course 2020

พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ ขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างและ “รู้ทันโรคจากการทำงาน”

พระราชบัญญัติเงินทดแทนฉบับใหม่ ขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างและ “รู้ทันโรคจากการทำงาน” สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน…