ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.โชคชัย สาครพานิช ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ …

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ…

📣ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Data collection method and REDCap for clinical research 2021"

📣ประกาศรับสมัครเข้าอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ…

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ…

งานบริหารการวิจัย ขอประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งานบริหารการวิจัย ขอประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

งานบริหารการวิจัย ขอประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

งานบริหารการวิจัย ขอประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

งานบริหารการวิจัย ขอประกาศทุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 2566

งานบริหารการวิจัย ขอประกาศทุน…

หลักสูตร Med TU Plus เรียน 7 ปี ได้ 2 ปริญญา

 หลักสูตร Med TU Plus เรียน 7 ปี…

ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ เรียน 7 ปีได้ 2 ปริญญา

ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่…