ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์…

📍SEXO LOGY COURSE 2022 🔴DIPLOMA IN SEXUAL MEDICINE หลักสูตรเพศวิทยาคลินิก 🔴DIPLOMA IN CLINICAL SEXOLOGY หลักสูตรเวชศาสตร์ทางเพศ

📍SEXO LOGY COURSE 2022 🔴DIPLOMA IN SEXUAL MEDICINE หลักสูตรเพศวิทยาคลินิก 🔴DIPLOMA…

งานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563-2564

งานวันนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

ศูนย์ไตเทียม แพทย์ธรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ไตเทียม แพทย์ธรรมศาสตร์ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ …

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่…

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.โชคชัย สาครพานิช ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ …

ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ …