ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบพระคุณ คุณรุทย์ทัย…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบพระคุณ คุณบุญญาภา…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ ครอบครัวศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ หอพักซันต้า…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คณะกรรมการนักศึกษา…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

  ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณเดชานนท์ เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้ คุณแม่ตั้งกิมย้ง…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ 1.โรงแรมโกลเด้น…

หน้ากาก

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

เสื้อ

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

กระเป๋า

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

จุดรับบริจาค

ณ งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9683 Fax: 02-926-9683
E-mail : accmedtu503@gmail.com

LinksLinks2
Free WordPress Themes, Free Android Games