ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณกมลวรรณ รัตนบรรเจิดกุล มอบเงินบริจาค…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ กิติธีระกุล มอบเงินบริจาค…

ขอขอบคุณบริจาค

ขอขอบคุณ คุณชัยยุทธ กิติธีระกุล มอบเงินบริจาค…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

  ขอขอบคุณ คณะกรรมการนักศึกษา…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท เอไซ (ประเทศไทย)…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณบุญชู ตรีทอง มอบเงินบริจาค…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท ฟาริเนท…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสมสมัย มีสมสาร และโรงเรียนกันตวรรณ มอบเงินบริจาคสมทบกองทุน คณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ ชมรมนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม”…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ โรงเรียนผู้สูงอายุ สถานบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องฟอกไต คณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท เชี่ยวชาญอินดัสทรี่…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ บริษัท ตั้งเซียะปิงโลหะกิจ…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณอารีย์ บุญทองรุ่งทวี มอบเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องฟอกไต คณะแพทยศาสตร์…

หน้ากาก

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

เสื้อ

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

กระเป๋า

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

จุดรับบริจาค

ณ งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9683 Fax: 02-926-9683
E-mail : accmedtu503@gmail.com

LinksLinks2
Free WordPress Themes, Free Android Games