ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอขอบคุณ คุณชามินีย์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ มูลนิธิแพทย์เพื่อปวงประชา บริจาคทุนการศึกษา…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสิทธิชัย เวศย์ชวลิต…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณปวีณา วงษา บริจาคเงินจำนวน…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณภูริช ภูริชชลธิศ บริจาคเงินจำนวน…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณณรงค์ ดอกเพชร์ บริจาคเงินจำนวน…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสมชาย ธรรมลีลากุล บริจาคเงินจำนวน…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสุพจน์ ชัยวิไล บริจาคเงินจำนวน…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณพรทิวา นิพาริน ให้กับกองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณสมบัติ เกียรติสุรนนท์ บริจาคเงินจำนวน…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณพรทิวา นิพาริน…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณประสพ สนองชาติ มอบเงินบริจาคจำนวน…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ คุณวัลยา ดำเนินชาญวนิชย์ มอบเงินบริจาค…

ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ หอพักซันต้า หอพักเฮ้าส์…

หน้ากาก

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

หน้ากาก 2 ชั้น

ราคา 59 บาท

เสื้อ

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

เสื้อ 

ราคา 299 บาท

กระเป๋า

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

กระเป๋า

ราคา 200 บาท

จุดรับบริจาค

ณ งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารคุณากร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99/209 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9683 Fax: 02-926-9683
E-mail : accmedtu503@gmail.com

LinksLinks2
Free WordPress Themes, Free Android Games