ขอเชิญแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ เข้าร่วมประชุม “5th High-Yield Internal Medicine Board Review ธรรมศาสตร์-ภูมิพลฯ” ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ขอเชิญแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ เข้าร่วมประชุม
“5th High-Yield Internal Medicine Board Review ธรรมศาสตร์-ภูมิพลฯ”
📍 ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565
💻 ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังประชุมฟรีทั้งระบบ online และ onsite
ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2
อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎ 02 926 9793-4 คุณนงลักษณ์ ราไม้