โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้น  คณะแพทยศาสตร์ สถิติศาสตร์คลินิก ประจำปี 2565 Short Intensive Course Diploma in Clinical Statistics 2022

โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้น  สถิติศาสตร์คลินิก ประจำปี 2565

1.หนังสือเชิญประชุมโครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้น Download 
2.ใบสมัคร   ** สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์   Download 
3.รายละเอียดการชำระเงิน  Download  
4.สถานที่จอดรถ Download

 

 

คำถามที่พบบ่อย?

1. เนื้อหาซ้ำซ้อนกับที่อบรมในคอร์ส Diploma in Clinical Epidemiology หรือไม่
ตอบ: เนื้อหาต่างกันอย่างชัดเจน เนื่องจากคอร์สนี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลลัพธ์งานวิจัย ซึ่งต่างจากคอร์ส Epidemiology จะเน้นการออกแบบงานวิจัยเป็นหลัก โดยทั้ง 2 คอร์สจะส่งเสริมให้เห็นภาพของงานวิจัยทางคลินิกได้ชัดเจนมากขึ้น

2. ไม่มีพื้นฐานทางสถิติมาก่อน หรือ ระบาดวิทยามาก่อน สามารถอบรมได้หรือไม่
ตอบ: สามารถอบรมได้ เนื่องจากสอนตั้งแต่ Basic แต่ผู้อบรมอาจต้องทุ่มเทเวลาในการเรียนเพิ่มขึ้น หรือ ดูวีดีโอซ้ำเพื่อปรับพื้นฐาน ให้พร้อมกับการอบรมในเนื้อหาที่เป็น Intermediate และ Advanced statistics

3. มีใบประกาศหลังการอบรมหรือไม่
ตอบ: มีใบประกาศสำหรับผู้เข้าอบรม เกินร้อยละ 80 ของวันอบรม โดยใช้วิธีเช็คชื่อ Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

4. สามารถเบิกค่าอบรมได้หรือไม่
ตอบ: หน่วยงานราชการเบิกได้จริง ตามสิทธิ์ และมีใบเสร็จออกจากคณะแพทยศาสตร์ประกอบการเบิกต้นสังกัด

5. ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง
ตอบ: เตรียมใจพักผ่อนให้เพียงพอ สำหรับเปิดรับความรู้ทางสถิติ และพยายามเข้าเรียนตามกำหนดเวลาให้ได้มากที่สุด ในแง่อุปกรณ์ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ติดตั้งโปรแกรม Stata ในการฝึกวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับผู้ที่เรียน online แนะนำให้มีอีก 1 device สำหรับเปิดดูขณะเรียน ในส่วนโปรแกรม Stata ทางผู้จัดอบรมจะให้เป็น Student license ใช้สำหรับการเรียนการสอนเท่านั้น