โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่สังคม 2565 ครั้งที่ 9 INTEGRATED MODERN-THAI-CHINESE MEDICINE FOR POST STROKE CARE วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

โครงการเวชศาสตร์ฟื้นฟูสู่สังคม 2565 ครั้งที่ 9
INTEGRATED MODERN-THAI-CHINESE MEDICINE FOR POST STROKE CARE
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Webex
ลงทะเบียนฟรี!!! ผ่าน QR CODE   Link : https://bit.ly/3ltXGli

ติดต่อสอบถามได้ที่
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
โทร 02-926-9825