ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร
📍คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🔺️ Facebook Fanpage : Med.tu
🔺️YouTube : MED TU CHANNEL
🔺️Line : Med TU