ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะแพทยศาสตร์)ครั้งที่ 6/2564 สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ (ประจำศูนย์ไตเทียม)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะแพทยศาสตร์)ครั้งที่ 6/2564
สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลปฏิบัติการ (ประจำศูนย์ไตเทียม)