🎉🎉มาแล้วจ้าาาา หนังสือ การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Trauma) สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป หรือแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ

🎉🎉มาแล้วจ้าาาา
หนังสือ การบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ (Orthopaedic Trauma)
สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป หรือแพทย์ประจำบ้านที่สนใจ
.
🛒 มีจำหน่ายที่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ชั้น 7 คณะแพทย์ศาสตร์ (อาคาร คุณากร)

หรือศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ทุกวันทำการ