มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (New Researcher) จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

📣 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (New Researcher)
จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
✅ เปิดรับทุนตั้งแต่ พ.ย.2564 – ก.ค.2565
✅ งบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท
✅ เงินรางวัลสมทบ 20,000 บาท (เมื่อข้อเสนอโครงการได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกภายใน 1 ปี นับจากวันยื่นปิดทุน โดยแบ่งเป็นค่าสมนาคุณที่ปรึกษา 10,000 บาทและค่าตอบแทนนักวิจัย 10,000 บาท)
 
📌 ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนได้ที่
งานบริหารการวิจัย ชั้น4 อาคารราชสุดา ตามกำหนดเวลา
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR Code
 
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวณิชชา โทร. 087 742 7550 หรือ 7538

 
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#MedTU