มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับทุนสนับสนุนนักวิจัย หลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Posdoctoral Fellowship) จากกองทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

📣 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับทุนสนับสนุนนักวิจัย
หลังปริญญาเอกศักยภาพสูง (Thammasat Posdoctoral Fellowship)
จากกองทุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
✅เปิดรับทุนตั้งแต่ พ.ย.2564 – ก.ค.2565
✅ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 50,000 บาท/ปี (นับตั้งแต่ลงนามสัญญารับทุนวิจัย)
✅ค่าที่พัก (ชาวต่างชาติ) เดือนละ 10,000 บาท/1ปี
 
📌 ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนได้ที่
งานบริหารการวิจัย ชั้น4 อาคารราชสุดา ตามกำหนดเวลา
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR Code
 
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวณิชชา โทร. 087 742 7550 หรือ 7538

 

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#MedTU