ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

📣 ประกาศเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุน
จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565
 
1.ทุนวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)
– ทุนละไม่เกิน 250,000 บาท
– เปิดรับทุนตั้งแต่ พ.ย.2564 – ก.ค.2565
 
2.ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Matching Fund)
– ทุนละไม่เกิน 500,000 บาท
– เปิดรับทุนตั้งแต่ พ.ย.2564 – ก.ย.2565
 
📌 ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนได้ที่
งานบริหารการวิจัย ชั้น4 อาคารราชสุดา ตามกำหนดเวลา
ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR Code
☎ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณวณิชชา โทร. 087 742 7550 หรือ 7538