เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564

สอบถามเพิ่มได้ที่ : งานบัณฑิตศึกษา
โทร 02-926-9757-9
E-mail : gradstudies.med@gmail.com