ขอแสดงความยินดีกับ นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่6

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ  นพ.อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่6
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564