ขอแสดงความยินดีกับ นพ.โชคชัย สาครพานิช ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่2

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ  นพ.โชคชัย สาครพานิช
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่2
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564