ขอแสดงความยินดีกับ นพ.ชาญชัย บุญอยู่ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่1

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ  นพ.ชาญชัย บุญอยู่
ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่1
ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย
ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2564