📣 ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มเบาหวาน ขอเชิญสมาชิกชมรมและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพประจำเดือนแบบออนไลน์

📣 ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มเบาหวาน ขอเชิญสมาชิกชมรมและผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพประจำเดือนแบบออนไลน์
 
📍 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564
เวลา 13.00-14.30 น.

▶ หัวข้อ
– กิจกรรมสมาธิบำบัด “SKT”
– “ลดน้ำหนักด้วยการอดอาหาร ดีหรือไม่”
– “ไขมันทรานส์แฟต อันตรายอย่างไร”
 
📍 วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564

เวลา 13.00-14.50 น.

 

▶ หัวข้อ
– กิจกรรมสมาธิบำบัด “SKT”
– “เบาหวาน เข้าใจ เข้าถึง”
– “ปริมาณข้าวแป้งที่เหมาะสม เพื่อควบคุมระดับน้ำตาล”
 
🔺️ONLINE

โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่านการสแกน QR Code ตามวัน-เวลาที่กำหนด