ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะแพทยศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2565

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณศิริกานต์
โทร 02-564-4444 ต่อ 7537
หรือที่เบอร์ 092-6942110