ขอแสดงความยินดี แพทย์หญิงฐิติชญา ลีลายนะ บัณฑิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “บัณฑิตแพทย์ศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”

ขอแสดงความยินดี
แพทย์หญิงฐิติชญา ลีลายนะ
บัณฑิตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้รับรางวัล “บัณฑิตแพทย์ศาสตร์ดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
จากมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก