ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
คุณพรทิวา นิพาริน นาคาศัย
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท
เพื่อสนับสนุนกองทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์