ขอขอบคุณผู้บริจาค

ขอขอบคุณ
หอพักซันต้า หอพักเฮ้าส์ หมู่บ้านสยามไฮวิลล์ และ 18-22 Residences
มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท
เข้ากองทุนเพื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์