ประกาศเลื่อนจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์สร้างเสริมประสบการณ์ชั้นคลินิก และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์สร้างเสริมประสบการณ์ชั้นคลินิก และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564